Spitalul Universitar (foto: facebook)

Nereguli găsite la Spitalul Universitar de Urgență din București. Potrivit unui raport al corpului de control al prim-ministrului, în instituție au fost găsite posibile stări de incompatibilitate și conflicte de interese în care s-ar afla mai multe persoane din conducerea spitalului. În plus, s-au găsit și nereguli la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli. Acțiunea de control a avut loc din ianuarie 2017 până în prezent.

Fostul manager al spitalului nu a organizat concursuri pentu toate posturile de șef de secție, așa cum prevede legea- se arată în raportul corpului de control.

“Din documentele puse la dispoziție s-a constatat că, în perioada supusă controlului (01.01.2017 – 12.08.2020), din totalul de 24 de secții clinice, 2 secții neclinice, un centru de hemodializă, o unitate de primiri urgențe și 5 laboratoare, au fost organizate de către entitate concursuri doar pentru 9 posturi de șef de secție”, arată raportul.

De asemenea, “au fost constatate o serie de posibile stări de incompatibilitate și conflicte de interese, în care s-ar afla mai multe persoane din conducerea spitalului (manager, șefi de secții), în special legate de deținerea unei funcții de conducere și prestarea unor activități în cadrul unei clinici private”.

„Având în vedere înlocuirile din funcție a unor șefi de secție (cadre universitare), din data de 12.06.2020, de către managerul interimar, s-a constatat că au fost împuternicite prin delegare atribuției de șefi de secție un număr de 5 medici ce nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 185 alin (7) din Legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și anume nu dețin calitatea de cadru didactic universitar.

În ceea ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, “pentru anul 2017 (buget întocmit în 2016), elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a făcut fără fundamentarea necesarului de fonduri, în baza propunerilor conducătorilor de secții și compartimente existente din cadrul spitalului, de către directorul financiar contabil”.

De asemenea, „pentru anii 2018 și 2019, BVC nu s-a elaborat de către conducerea spitalului la propunerea șefilor de secție, așa cum prevede Ordinul Ministrului Sănătății (OMS) nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, ci au fost anexate filele de buget aprobate, aferente fiecărei secții medicale. Aceste aspecte sunt reglementate în Anexa nr. (1) a actului normativ, anterior menționat.

La capitolul achiziții, conducerea Spitalului de Urgență București a încălcat normele privind inițierea, încheierea, derularea contractelor, precum și nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor publice pentru 4 contracte.

Nereguli au fost constatate și în ceea ce privește achiziția de măști și materiale sanitare de la Unifarm. Banii nu s-au regăsit în bugetul de venituri și cheltuieli.

“Aspecte privitoare la achiziția de măști și materiale sanitare în contextul pandemiei generate de virusul SARS COV 2, facem următoarele precizări: a) Cu privire la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv identificarea sursei de finanțare, în vederea achiziției de materiale sanitare necesare contextului generat de pandemie, au fost constatate următoarele: – sumele reprezentând excedent din anul precedent, nu se regăsesc în rapoartele oficiale de execuție bugetară, aferente lunilor ianuarie, februarie, martie, așa cum prevede art. 68 alin. (4) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. – transmiterea comenzilor de măști, dezinfectanți și alte materiale sanitare, către Compania Națională Unifarm SA, s-a făcut în data de 22.03.2020 de către compartimentul achiziții al spitalului, prin e-mail. În acel moment, suma aferentă acestei achiziții nu era prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli, buget care a fost avizat de CA și aprobat de MS în data de 31.03.2020. b) Cu privire la acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, pe documentele privind achizițiile de măști, dezinfectanți și echipamente de protecție, achiziționate în perioada pandemiei, au fost constatate următoarele: În anumite situații nu au fost respectate prevederile OMFP nr.1792/2002, precum și a reglementărilor cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pe comenzile lansate către diverși furnizori (Compania Națională Unifarm SA, SOCADANCE S.R.L.), nu a fost aplicată viza CFPP, operațiunile înregistrate fiind astfel, supuse unui risc financiar”.

Echipa de control a formulat propuneri de îmbunătățire a activității entității controlate, potrivit raportului.