Sursă foto: Pinterest

Ministerul Educației a clarificat cum se vor încheia mediile la sfârșitul anului școlar, în condițiile suspendării cursurilor și a anulării tezelor. Au fost anticipate opt situații posibile, conform postării de pe pagina de Facebook oficială a Ministerului Educației.

  1. Dacă elevul are cel puțin două note în semestrul al II-lea, dar activitatea sa on-line nu poate fi valorificată, atunci situația școlară semestrială se poate încheia doar cu aceste două calificative/note.
  2. Dacă elevul are cel puțin două calificative/note în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia și cu mai mult de două calificative/note.
  3. Dacă elevul are doar o notă în semestrul al II-lea și activitatea on-line nu i se poate valorifica , atunci a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.
  4. Dacă elevul are doar un calificativ/o notă în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația sa școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.
  5. Dacă elevul nu are niciun calificativ/nicio notă în semestrul al II-lea și nu i se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului I devine media anuală.
  6. Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.
  7. Dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și nu poate fi valorificată activitatea on-line, cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susținătorul legal data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota la această evaluare devine media anuală.
  8. Dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puțin două note.

În toate cazurile în care activitatea on-line poate fi valorificată, aceasta va fi făcută cu acordul elevului și al părintelui/susținătorului legal.