(Sursă foto: Pixnio)

Metodologia de recunoaștere/echivalare a nivelurilor de competență lingvistică și digitală a elevilor de liceu a fost publicată de Ministerul Educației, transmite Edupedu. Documentul poate fi consultat aici.

Conform documentului, echivalarea la probele de profil din cadrul examenului de Bacalaureat se va face în perioada 11-17 iunie 2020.

Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina Limba și literatura română/Limba și literatura maternă. Nivelurile atribuite astfel pot fi:

  • utilizator mediu: pentru media cuprinsă între 5 și 6,99;
  • utilizator avansat: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
  • utilizator experimentat: pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.

Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei. Nivelurile atribuite astfel pot fi:

  • calificativul A1: pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
  • calificativul A2: pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
  • calificativul B1: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
  • calificativul B2: pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.

Nivelul de competență digitală din cadrul probei D se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.

Candidații care au promovat pe parcursul învățământului preuniversitar examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale (ex.: ECDL) sau examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine (ex.: IELTS, Cambridge Assessment English, DELF, DALF), au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu probele de competență digitală, respectiv lingvistică într-o limbă străină.