Comisia Europeană a adoptat astăzi, 17 iunie, primul său raport de până acum privind impactul schimbărilor demografice. Acesta prezintă factorii determinanți ai acestei schimbări pe termen lung și impactul său în întreaga Europă. Totodată, documentul evidențiază legăturile dintre structurile demografice, impactul crizei și capacitatea de redresare.

Raportul prezintă tendințele demografice pe termen lung din regiunile Europei: speranță de viață mai mare, rate mai scăzute ale natalității, societăți în curs de îmbătrânire, gospodării de dimensiuni mai reduse și creșterea urbanizării.

El indică, de asemenea, scăderea ponderii Europei la nivelul populației mondiale, care se preconizează că va reprezenta mai puțin de 4 % din populația lumii până în 2070.

Raportul ilustrează diferențele considerabile dintre regiuni în ceea ce privește schimbările demografice, precum și necesitatea de lua în considerare impactul acestora asupra creșterii și sustenabilității, asupra ocupării forței de muncă, asupra sănătății și îngrijirii pe termen lung în diferite părți ale Europei.

Depopularea părților sudice și estice ale UE

Această îmbătrânire se datorează și scăderii numărului de nașteri.

Rata de fertilitate este de 1,55 copii la o femeie. Numărul de decese a fost mai mare decât cel al nașterilor începând din 2012, această scădere fiind compensată de fluxurile migratorii.

UE-27 ar trebui să ajungă la un platou de 449 de milioane de locuitori (cu 2 milioane mai mult decât în ​​2019) înainte de 2025 și apoi să înceapă să scadă la 424 de milioane în 2070.

Dar încă de pe acum, multe regiuni din sudul și estul Uniunii, unde trăiesc 31 de milioane de europeni, se depopulează cu viteză mare din cauza ratelor de fertilitate scăzute, combinate cu scurgerea masivă de creiere și forță de muncă.

Scăderea numărului persoanelor active, începută deja de un deceniu, va continua: cele 265 de milioane de persoane între 20-64 de ani din 2019 vor fi doar 230 de milioane în 2050 și 220 de milioane în 2070, conform proiecțiilor. Raportul de 2,9 persoane active în câmpul muncii pentru fiecare persoană de peste 65 de ani va fi de doar 1,7 în 2070.

Dubravka Šuica, vicepreședintă pentru democrație și demografie, a declarat: „Criza a scos la lumină numeroase vulnerabilități, unele dintre ele legate de schimbările demografice profunde care afectează deja societățile și comunitățile noastre, în întreaga Europă. Această dublă provocare trebuie să contribuie la conturarea modului în care gândim asistența medicală, serviciile sociale, bugetele publice și viața publică în următoarele decenii; trebuie să ne ghideze în abordarea unor aspecte precum accesul la servicii, asistența medicală comunitară și chiar singurătatea. În definitiv, este vorba despre modul în care trăim împreună. Este esențial să ținem cont de schimbările demografice pentru a construi o societate mai echitabilă și mai rezilientă.”, potrivit site-ului CE.