Elevi, la, școală
Elevi / sursa: Flickr

Elevii vor participa în perioada 2-12 iunie la orele de pregătire pentru examenele din cadrul Evaluării Naționale și Bacalaureatul. Prezența este doar opțională, iar regulile sunt unele stricte.

Pentru elevii care nu pot participa la aceste ore de pregătire, se vor organiza ore online de pregătire sau pregătire alternativă.

Regulile care trebuie respectate, conform ordinului comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii, consultat de Digi24:

 • durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu;
 • accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 •  la intrarea în şcoală va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor;
 •  în situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ şi i se va recomanda să se adreseze medicului de familie;
 •  parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;
 •  elevii vor fi însoţiţi de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi conduşi până la ieşire;
 • la intrarea în şcoală vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.);
 • se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a clanţei uşii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide, înainte şi după fiecare serie de elevi prezenţi la activităţile de pregătire
 • elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta mască de protecţie pe durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau cu săpun;
 • în situaţia unităţilor de învăţământ care vor realiza activităţile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanţe biocide şi aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puţin o oră;
 • în perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic;
 •  grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor de pregătire;
 •  colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învăţământ.