Soldati romani in Basarabia/ sursa: rri

Astăzi s-au împlinit 79 de ani de la de la începutul luptei pentru eliberarea Basarabiei și a Nordului Bucovinei.

Ordinul mareșalului Antonescu a sunat în felul următor:

„Ostaşi,
V-am făgăduit din prima zi a noii Domnii şi a luptei mele naţionale să vă duc la biruinţă; să şterg pata de dezonoare din cartea Neamului şi umbra de umilire de pe fruntea şi epoleţii voştri.

Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoşeşti şi a Bisericii, lupta pentru vetrele şi altarele româneşti de totdeauna. Ostaşi, Vă ordon: Treceţi Prutul!

Sdrobiţi vrăjmaşii din răsărit şi miazănoapte. Desrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre…”

Practic, Romănia participa, alături de Germania, cu care era aliată, la începutul celei mai mari invazii din istorie. Sub numele de cod „Barbarossa”, Germania atacă Uniunea Sovietică, pe un front ce se întinde de la Marea Neagră la Cercul Arctic, alături de trupe romănești, italiene, maghiare și finlandeze.

Prin participarea la acest război, Romănia dorea să-și recupereze o parte din teritoriile pierdute în vara anului 1940, în urma Dictatului de la Viena și anume Basarabia și Bucovina de Nord.