Iulie 1949 Al doilea mare val de deportări în Siberia și Kazahstan
Iulie 1949 Al doilea mare val de deportări în Siberia și Kazahstan

La 6-7 iulie 1949, autoritățile sovietice de ocupație organizau al doilea val de deportări din Basarabia. Operaţiunea s-a numit „Iug” (Sud) şi a reprezentat punerea în practică a unei hotărâri a Biroului Politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 6 aprilie 1949, care prevedea deportarea de pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti a „chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi, complicilor ocupanţilor germani, persoanelor care au colaborat cu organele Miliţiei germane şi româneşti, membrilor partidelor politice, gardiştilor rurali, membrilor sectelor religioase, cât şi a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus.”

În acea noapte au fost ridicați din casele lor și deportați în Kazahstan, în Asia Centrală şi în Siberia,11.280 de familii, însumând 40.850 de suflete. Spre deosebire de alte deportări, aceasta a fost însoțită de un act adiţional care prevedea că deportarea se face „pentru totdeauna”.  Dezrădăcinarea a distrus destinele a zeci de mii de oameni. Operațiunea a început la orele 2 din noapte și s-a încheiat a doua zi, la orele 20.

Au fost organizate 30 de eşaloane transportate cu 1.573 de vagoane de vite în Siberia – în ţinutul Altai, în regiunile Kurgan, Tiumen, Tomsk şi în R.S.S.Kazahă. La ieşirea din Basarabia vagoanele erau oprite, familiile fiind despărțite, bărbații fiind duși în alte vagoane staționate pe linii paralele, iar femeile, copiii şi bătrânii erau urcaţi în alte vagoane, cu o destinație diferită. Ulterior detenției, foarte puţini au fost cei care şi-au mai regăsit familiile. Bărbaţii fuseseră duşi în Siberia, la munci grele, în mine, cariere de piatră, defrişări de păduri, construcţii de drumuri şi poduri, acolo unde munceau alături de prizonieri de război. Femeile, copiii şi bătrânii au ajuns, în cea mai mare parte, în Kazahstan şi în sudul Siberiei (Kurgan, Tomsk), fiind obligați să muncească în agricultură.

În aceste locuri de colonizare a deportaților s-au suprapus tot felul de populaţii, aduse din diverse motive.

Din păcate, arhivele sovietice sunt în continuare ținute în regim secretizat de actuala conducere a Rusiei.

Material întocmit pe baza infiormațiilor lui Vasile Soare din lucrarea Românii din Kazahstan – de la primele strămutări până astăzi. Fundaţia Academia Civică, 2011