sursa foto: www.MAE.ro

Secretarul de stat pentru afaceri strategice Dan Neculăescu, co-preşedinte al părţii române a Comisiei interguvernamentale mixte româno-ucrainene privind protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, a avut astăzi o videoconferinţă cu Svitlana Fomenko, ministru adjunct pentru integrare europeană în cadrul Ministerului Culturii şi Politicii Informaţionale din Ucraina, co-preşedinte al părţii ucrainene a Comisiei.

Discuţiile dintre cei doi co-preşedinţi au avut loc ca urmare a convorbirilor telefonice repetate purtate în perioada martie-iunie 2020 între miniştrii de externe român şi ucrainean, Bogdan Aurescu şi Dmytro Kuleba.

În cadrul acestor convorbiri telefonice, cei doi miniştri au convenit, la propunerea părţii române, să fie reluată activitatea Comisiei şi, în acest scop, să aibă loc discuţii la nivelul co-secretarilor şi co-preşedinţilor Comisiei. Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că în cadrul convorbirilor dintre cei doi miniştri au fost abordate şi aspecte relevante privind dreptul la educaţie în limba română al persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, precum şi alte teme de interes circumscrise problematicii protejării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române, inclusiv în contextul reformei administrative din ţara vecină.

Discuţiile de astăzi la nivelul co-preşedinţilor Comisiei au vizat continuarea şi aprofundarea convorbirilor dintre cei doi miniştri pe teme de interes circumscrise problematicii protejării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina şi, respectiv, minorităţii ucrainene din România, fiind realizată după derularea discuţiei la nivel de co-secretari ai Comisiei care a avut loc săptămâna trecută.

Cu acest prilej, co-preşedintele român a reiterat necesitatea reluării cât mai rapide a lucrărilor Comisiei şi a reiterat disponibilitatea părţii române de a se angaja într-un dialog constructiv şi de a conferi consecvenţă activităţii acestui mecanism, la toate nivelurile de lucru.

În cadrul discuţiei, secretarul de stat Dan Neculăescu a subliniat că România urmăreşte aplicarea deplină a normelor şi standardelor internaţionale relevante în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în vederea respectării şi promovării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina şi a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene din România. De asemenea, a reiterat importanţa deosebită a consultării etnicilor români din Ucraina cu privire la toate deciziile care au implicaţii majore asupra acestora, inclusiv în ceea ce priveşte reforma administrativ-teritorială din Ucraina.

La rândul său, ministrul adjunct Svitlana Fomenko a evidenţiat determinarea părţii ucrainene de a coopera cu partea română în vederea identificării de soluţii durabile menite să răspundă preocupărilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina.