Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Serviciul Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene în Domeniul Turismului, a creat un sistem voluntar de recunoaştere a Rutelor Cultural Turistice, dezvoltate de organizaţiile de turism sau de autorităţile publice locale. În acest sens, pe data de 23 iunie a fost recunoscută prima Rută Cultural Turistică, cea a Bisericilor de Lemn din judeţul Bihor.

Ruta Bisericilor de Lemn din Bihor poate fi descrisă ca o călătorie în timp, de-a lungul a sute de ani de istorie. Aceasta evidenţiază esenţa spiritului românesc comunitar şi creativitatea artistică, regăsită în bagajul decorativ, pictural şi conceptual. Documentaţia, în vederea recunoaşterii drept Rută Cultural Turistică locală, a fost transmisă de către Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor.

Sistemul de recunoaştere voluntară, caracterizat de experienţa dobândită la nivel instituţional prin exercitarea calităţii de membru al Acordului Parţial Extins, privind Rutele Culturale Certificate de Consiliul Europei, urmăreşte conştientizarea actorilor din turism asupra semnificaţiei patrimoniului cultural material şi imaterial pentru societate şi pentru generaţiile următoare, în contextul valorificării economice durabile.

Un alt obiectiv al acestui demers este identificarea Rutelor Cultural Turistice, dezvoltate pe plan local, regional sau naţional, cu scopul de a implementa modele de bune practici care pot creşte competitivitatea activităţii turistice. Se are în vedere, totodată, acordarea de consultanţă celor care doresc să le dezvolte la nivel naţional sau eventual să le certifice la nivel european.

Procedural, după depunerea documentaţiei la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, autorii vor primi în termen de 30 de zile răspunsul privind recunoaşterea drept Rută Cultural Turistică locală, regională sau naţională. Rutele Cultural Turistice Naţionale trebuie să cuprindă obiective turistice din minimum trei judeţe, iar cele realizate la nivel regional din minimum 2 localităţi.

Amintim că mai multe obiective turistice din ţara noastră sunt incluse în 8 rute culturale certificate de Consiliul Europei, respectiv Ruta Transromanica, Ruta Moştenirii Evreieşti, Ruta Cimitirelor Semnificative, Ruta Art Nouveau, Ruta Împăraţilor Romani şi Dunăreană a Vinului, Ruta Culturală ITER VITIS, Ruta Culturală ATRIUM şi Ruta Cortinei de Fier.

De asemenea, ţara noastră face parte şi din Ruta Istoriei Antice a României la Marea Neagră şi Ruta Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt în România şi în Republica Moldova. În prezent, sunt în proces de finalizare Ruta Naţională a Oraşelor şi Staţiunilor Balneare Istorice şi Ruta Naţională a Vinului Românesc.