Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) pune la dispoziție o finanțare suplimentară în valoare de 60 milioane EUR pentru a ajuta inovatorii să genereze soluții de mare impact care să abordeze provocările fără precedent cauzate de criză. Finanțarea de 60 de milioane de euro va genera inovații în domeniul sănătății, schimbărilor climatice, digitalizării, alimentelor, energiei durabile, mobilității urbane, producției și materiilor prime.

„Într-un moment de criză, precum cel cu care ne confruntăm în prezent, trebuie să ne asigurăm că resursele sunt direcționate în așa fel încât să conducă la rezultate rapide. Ne asigurăm că sprijinul financiar este sporit și distribuit mai rapid celor care lucrează la cele mai promițătoare răspunsuri la întrebările dificile ridicate de COVID-19. Datorită inițiativei EIT privind răspunsul în caz de criză, inovatorii din UE vor beneficia de sprijin suplimentar care îi va ajuta să depășească această situație fără precedent și să ofere în continuare soluții inovatoare pentru Europa și cetățenii săi.”  a declarat comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel.

Această inițiativă va consta din două elemente principale de activități ce urmează să fie puse în aplicare de către comunitățile de cunoaștere și inovare din Europa:

  • Instrument de susținere a riscului

Start-up-urile și IMM-urile au fost enorm afectate de criza COVID-19, odată cu uscarea investițiilor și apariția unor probleme semnificative ale fluxului de numerar. Suportul suplimentar al Institutului European de Inovare și Tehnologie  (finanțare, asistență tehnică și rețea) va ajuta întreprinderile extrem de inovatoare să reziste la criză și să accelereze creșterea acestora.

  • Proiecte de răspuns pandemic

EIT va mobiliza inovatori pentru a aborda impactul crizei COVID-19, atât în ​​ceea ce privește problemele imediate de sănătate, cât și răspunsul mai larg necesar.