cazino
Cazinouri (sursa: Wikimedia Commons)

Operatorii de jocuri de noroc tradiţionale nu vor datora pe perioada stării de alertă taxe aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009, potrivit unui proiect de Ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor consultat de Agerpres

„Taxele aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu completările şi modificările ulterioare, nu sunt datorate de către operatorii care exploatează jocuri de noroc tradiţionale pe perioada stării de alertă în care activitatea desfăşurată de aceştia este suspendată, conform prevederilor legale în vigoare” , se proiectului de Ordonanță.

Potrivit iniţiatorilor, propunerea vizează asigurarea unui cadrul legal care să respecte principiile echităţii şi egalităţii de tratament în condiţii similare, în măsură a susţine şi asigura resursele financiare existente la nivelul mediului de afaceri, cu influenţă directă asupra veniturilor bugetului de stat.

Măsura vine ca urmare a suspendării administrative a activităţii operatorilor și o diminuare semnificativă a lichidităţilor financiare ale acestora, cu consecinţe directe nu doar în conformarea voluntară la plată, dar chiar şi în asigurarea resurselor necesare funcţionării acestora.

Astfel, în anul 2020, pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale în vigoare la data în care activitatea desfăşurată de aceştia a fost suspendată pe perioada stării de urgenţă respectiv alertă şi pentru care nu a fost dispusă măsura suspendării, revocării sau anulării autorizaţiilor de exploatare, valoarea taxelor anuale aferente se recalculează prin diminuarea valorii acesteia cu valoarea corespunzătoare numărului de zile în care activitatea a fost suspendată ca rezultat al aplicării măsurilor privind evitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi pentru care legislaţia în vigoare a stabilit că nu se datorează taxe de exploatare a jocurilor de noroc.