euro
Euro

Companiile afectate de coronavirus din România pot accesa până la 800 de milioane de euro din schema aprobată de Comisia Europeană pentru sprijinul întreprinderilor mari și mijlocii. Ajutorul va veni sub forma unor împrumuturi subvenționate și a unor garanții de stat pentru împrumuturi.

Pentru fonduri pot aplica întreprinderile mari și IMM-urile cu o cifră de afaceri care a depășit 4 milioane de euro în 2019.

Măsurile prin care  se va facilita accesul la finanțare vor fi gestionate de către ramura de dezvoltare a Băncii de Export Import a României, EximBank, care va acționa în numele statului român și total  independent de activitățile comerciale ale Eximbank.

Cei care își doresc să obțină finanțarea trebuie să țină cont că:

  • Scadența împrumuturilor este limitată la șase ani.
  • Valoarea împrumuturilor corespunde nivelului prevăzut în Cadrul temporar în ceea ce privește nevoile de lichidități ale beneficiarilor.
  • Împrumuturile se referă la nevoile în materie de capital circulant și de investiții.
  • Autoritățile române au instituit garanții pentru a se asigura că ajutorul este efectiv transferat către beneficiarii finali.

Mai multe detalii despre Cadrul temporar privind ajutoarele de stat din care face pare și schema de ajutor destinată României pot fi accesate aici.