Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează, anul acesta, admitere online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro.

Potrivit unui comunicat transmis luni Agerpres, concursul de admitere la studiile universitare de licenţă cuprinde două etape: preînscrierea online şi admiterea.

Preînscrierea online se desfăşoară în perioada 18 mai – 16 iunie pentru toate facultăţile din cadrul SNSPA.

„Admiterea la programele de studii universitare de licenţă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică, Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice şi Facultăţii de Management se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, respectiv media clasei a XI-a, în corelaţie cu opţiunile candidatului şi promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională pentru anul universitar 2020 – 2021”, se arată în comunicatul citat.

Facultatea de Ştiinţe Politice a continuat înscrierile online la pre-testare, începute în luna februarie 2020, iar candidaţii înscrişi la această facultate vor participa la o pre-testare online, care constă în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele şi tematica anunţate deja pe website-ul facultăţii.