Ministerul Educației a publicat metodologia de aplicare a Legii nr. 221/2019, care are scopul de a combate hărțuirea (bullying-ul) în spațiile destinate învățământului. 

Potrivit metodologiei aprobate, normele care vor fi aplicate sunt:

  •  În fiecare unitate de învățământ va fi înființat un grup de acțiune anti-bullying din care vor face parte maximum 10 membri. Dintre membri vor face parte directorul unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, un reprezentant al autorităților locale, un reprezentant al părinților și doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor.
  • Fiecare unitate de învățământ are obligația de a introduce în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) obiectivul școală cu toleranță zero la violență”.
  • Vor fi organizate activități de informare și conștientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul școlii, copii și părinți;

  • Se vor lua măsuri de comunicare și informare internă, la nivelul unității de învățământ, cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare și intervenție a situațiilor de bullying în spațiul școlar;

  • Vor fi stabilite proceduri de intervenție în situațiile de violență psihologică-bullying;

  •  Cadrele didactice vor fi responsabilizate în scopul intervenției imediate în cazurile de bullying semnalate sau identificate;

  • Organizarea unor activități, precum concursuri, teatru forum ș.a., în scopul încurajării respectării valorilor și misiunii declarate a școlii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situațiilor de bullying;

  • Atragerea părinților în participarea la dezbateri și sesiuni de informare cu privire la bullying;

  •  Activități de măsurare a impactului acțiunilor cuprinse în planul anti-bullying și ale eficienței grupului de acțiune.

Normele au fost aprobate prin ordin de ministru și publicate în Monitorul Oficial la 10 iunie 2020.