Măgurele (foto: wikipedia)

Circa 20% din directorii generali ai celor 49 Institute Naționale de Cercetare și Dezvoltare (INCD) aveau vârste peste pragul de pensionare la începutul acestui an. Mai mult, o pondere însemnată din directorii generali ai INCD-urilor sunt de mai mult de două mandate în funcții de directori generali.

Situația este însă cu mult mai îngrijorătoare la institutele de cercetare ale Academiei Romane (AR). Conform datelor accesibile de pe Internet, la cele 50 institute, 27 directori au depășit cu mult vârsta de pensionare, în timp ce 21 directori au peste 2 mandate la activ. Printre aceste „recorduri” se încadrează si un număr de 5 directori care au depășit 80 ani (unul chiar 90!), cei mai „longevivi” fiind 3 directori care de trei decenii ocupă această poziție. Alți 4 dintre cei 21 sunt directori de o perioadă cuprinsă între 21-25 ani.

Trebuie menționat și faptul că păstrarea în poziția de directori a unor persoane mai mult de două mandate și/sau peste vârsta de pensionare contravine reglementărilor în vigoare. Astfel, HG nr.576/2016 și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a INCD aprobată prin HG nr.637/2003, stipulează la art.11, alineat (3) și (7) din Normele metodologice că directorii generali pot avea cel mult 2 mandate succesive a câte 4 ani, care însă nu pot depăși data îndeplinirii condițiilor de pensionare. In ceea ce privește institutele de cercetare ale AR, Statutul AR specifica la Art.40 alineatele (1) și (2) că numirea directorilor institutelor și centrelor de cercetare ale AR se face de către Prezidiul AR pe o perioadă de 4 ani. Ținând cont că Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (Legea 319/2003, Art.36 alineatele (1) și (2)) specifică faptul că cercetătorii științifici de grad I pot desfășura activități de cercetare-dezvoltare după împlinirea vârstei legale de pensionare, însă doar prin aprobarea anuală a Consiliului Științific, rezultă că atribuțiile de director încetează odată cu atingerea vârstei de pensionare (Prezidiul AR nu poate numi o persoana ca director pe 4 ani, de vreme ce validarea menținerii în activitate a persoanei respective este atributul Consiliului Științific). De asemenea, subliniem că nu există nicio reglementare care să excepteze membrii AR de la aceste restricții privind vârsta, respectiv numărul de mandate ca directori.

Prin urmare, Asociația „Ad Astra” solicită Ministerului Educației și Cercetării, cat și Academiei Romane următoarele:

  • Lansarea de concursuri pentru ocuparea pozițiilor de director general (INCD), respectiv director (institute de cercetare ale AR), la toate institutele în care actualii directori fie au depășit vârsta de pensionare, fie au mai mult de două mandate ca directori.
  • Admiterea la concursurile care se vor lansa de acum înainte, exclusiv, a candidaților care nu depășesc vârsta de pensionare la sfârșitul mandatului de director și care nu au avut înainte mai mult de un mandat de director. Aceste restricții nu trebuie să împieteze în niciun fel exigențele legate de excelența profesională și managerială a candidaților. Încurajarea cercetătorilor tineri și valoroși din diaspora/străinătate să aplice la aceste concursuri pentru poziții de conducere (director, director adjunct, director științific, etc.) și, în general, încurajarea participării mai multor candidați pentru o poziție de director, ar crește considerabil șansa alegerii în final a unor candidați merituoși.

”Considerăm că aceste măsuri vor avea un efect major asupra revigorării activității de cercetare a institutelor respective. Credem, de asemenea că, prin aprobarea acestor masuri, MEC și AR își vor demonstra deschiderea lor spre o reformă reală a cercetării, de susținere a tinerilor și, în același timp, se vor delimita de orice formă de conservatorism”, spune Asociația „Ad Astra”.