ccr
Curtea Constituțională

Este neconstituțional ca o persoană fără discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale să fie pusă sub interdicție judecătorească – aceasta este decizia luată joi de Curtea Constituțională a României, care cere revizuirea art. 164 alin. (1) din Codul Civil, conform Agerpres.

Articolul vizat stipulează că: „Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească”.

Cu unanimitate de voturi, CCR a decis că dispozițiile art. 164 alin. (1) sunt neconstituționale, prin interpretarea și aplicarea prevederilor art. 20 din Constituție și a art. 12 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

CCR și-a motivat decizia astfel: „Curtea a reţinut, în esenţă, că măsura de ocrotire a punerii sub interdicţie judecătorească prevăzută de art.164 alin.(1) din Codul civil nu este însoţită de suficiente garanţii care să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Aceasta nu ţine cont de faptul că pot exista diferite grade de incapacitate şi nici de diversitatea intereselor unei persoane, nu se dispune pentru o perioadă determinată de timp şi nu este supusă unei revizuiri periodice”.

Astfel, articolul ar trebui revizuit astfel încât să țină cont de diferitele grade de incapacitate, să fie adaptat vieții persoanei vizate, să fie luată în considerare voința acesteia, iar aplicarea articolului să fie limitată în timp și revizuită periodic.