plen, parlament
Plenul Parlamentului (sursa: pixabay)

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă că a elaborat şi a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, Agerpres, elaborarea acestui proiect de act normativ a fost determinată de solicitarea Curţii de Conturi, formulată prin Decizia nr. 7/19.12.2019, emisă în urma misiunii de audit financiar pentru anul 2018 privind finanţarea activităţii partidelor politice din subvenţiile de la bugetul de stat, prin care s-a cerut Autorităţii Electorale Permanente iniţierea demersurilor necesare în vederea modificării şi completării Legii nr. 334/2006, astfel încât să fie asigurate mai multe deziderate principale.

Principalele modificări:

  • consolidarea disciplinei financiare a partidelor politice şi creşterea responsabilităţii persoanelor care administrează fondurile partidelor politice;
  • diversificarea surselor private de finanţare a activităţii partidelor politice; reducerea pragului de la care donaţiile trebuie să fie efectuate prin conturi, conform recomandării GRECO;
  • extinderea sferei de acordare a subvenţiei; reglementarea mai clară a condiţiilor, procedurilor şi termenelor privind suspendarea dreptului la subvenţie;
  • completarea cadrului legal privind modul de reflectare în evidenţa contabilă, de raportare şi utilizare, de către partidele politice, a veniturilor din subvenţii acordate de la bugetul de stat, precum şi armonizarea acestuia cu dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice privind salarizarea personalului, diurnele de deplasare şi normativele de cheltuieli de protocol;
  • clarificarea regimului surselor de finanţare a campaniilor electorale;
  • reglementarea mai clară a posibilităţii de utilizare a subvenţiilor de la bugetul de stat în campaniile electorale pentru alegerile locale şi parlamentare.