vot, moldova
Procesul de votare (sursa foto: Infoprut)

Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice vor activa în ziua alegerilor prezidențiale, 1 noiembrie, conform unui program special de muncă: în intervalul orar 07,00-21,00. La solicitarea cetățenilor Republicii Moldova cu vârsta de peste 18 ani vor fi eliberate buletine de identitate provizorii și vor fi înmânate buletinele de identitate confecționate- scrie Infoprut.ro

În perioada 27 octombrie-1 noiembrie 2020, Centrele multifuncționale din cadrul ASP vor asigura eliberarea, în mod gratuit, a buletinului de identitate provizoriu, la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova care nu dețin buletin de identitate sau al căror buletin de identitate nu este valabil, inclusiv celor care nu beneficiază de înlesniri la eliberarea acestui document în condițiile prevederilor legale.

Eliberarea buletinelor de identitate provizorii în perioada enunțată se va efectua conform principiului teritorial, și anume:

  • la Centrul multifuncțional în a cărui rază de competență teritorială solicitantul are înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară care este valabilă;
  • în cazul în care solicitantul are înregistrare şi la domiciliu şi la reşedinţa temporară și acea din urmă este valabilă, buletinul de identitate provizoriu se va elibera numai la Centrul multifuncțional în a cărui rază de competenţă teritorială acesta îşi are reşedinţa temporară valabilă;
  • cetățenilor cu drept de vot care anterior nu au deținut acte de identitate buletinul de identitate provizoriu li se va elibera la subdiviziunea ASP în a cărei rază de competență teritorială solicitantul concomitent se va înregistra la domiciliu sau la reședința temporară;
  • cetățenilor cu drept de vot radiați din evidență – la Centrul multifuncțional în rază de competență teritorială a căruia se află ultimul domiciliu sau, după caz, ultima reședință temporară ori la subdiviziunea respectivă în a cărei rază de competență teritorială solicitantul concomitent se va înregistra la domiciliu sau la reședința temporară.

Solicitanții nu vor prezenta documentele de stare civilă dacă nu au intervenit schimbări în datele personale de la eliberarea ultimului act de identitate sau în cazul în care informația cu privire la datele personale și modificarea lor se atestă în Registrul de stat al populației.

Cetățenii Republicii Moldova, care au depus cererea pentru eliberarea buletinului de identitate în perioada 1 octombrie-29 octombrie 2020, pot ridica actul de identitate până în data de 30 octombrie 2020, inclusiv, și în cazul în care termenul-limită al comenzii depășește această dată, indiferent de tariful achitat.

Alegerile prezidențiale din Republica Moldova urmează să aibă loc la data de 1 noiembrie 2020. Este al doilea scrutin când Președintele Republicii Moldova este ales prin vot direct de către cetățeni.

Pentru validarea primului tur de scrutin este necesară participarea a cel puțin 1/3 din numărul cetățenilor înscriși în listele electorale, iar în cazul în care niciunul dintre candidați nu obține mai mult de 50% din voturi se organizează un al doilea tur.